Gps

GPS: Global Positioning System

Da det amerikanske militær lavede det verdensomspændende navigationssystem, GPS, blev de nødt til at korrigere for effekterne af Einsteins relativitetsteori. Urene på satellitterne går nemlig en lille smule hurtigere end urene her på Jorden.

Albert Einstein, en af det tyvende århundredes vigtigste videnskabsmænd, blev født den 14. marts 1879 i den sydtyske by Ulm og døde i Princeton, USA den 18. april 1955, hvor han tilbragte de sidste ti år af hans liv.

I 1905 offentliggjorde Albert Einstein den specielle relativitetsteori. Ifølge denne teori er lysets hastighed altid konstant. Tid og afstand vil derimod ændre sig under forskellige omstændigheder; fx ved forskellige hastigheder.

Elleve år senere udgav Einstein også den almene relativitetsteori. Denne teori viste, at de forskellige himmellegemer trækker både rummet og tiden sammen omkring sig. Det vil for eksempel sige, at tiden går lidt langsommere på en planet som Jorden, end den gør ude i rummet.

Forestillingen om, at rum og tid kan forandre længde, omvæltede hele vores verdens-billede. Det betød, at lovene i den klassiske fysik kun gælder ved lave hastigheder og korte afstande.
Konsekvenserne af de to teorier strider imod vores almindelige erfaringer. Effekterne er nemlig kun synlige under forhold, som vi aldrig selv oplever. Einstein siger, at tiden går hurtigere, jo mindre påvirkningen fra tyngdekraften er. Men hvordan skal man kunne tro på, at et ur går langsommere på Jorden end i rummet?

I tidens løb er der mange, som har udtænkt forskellige forsøg, for at opklare om de to teorier er korrekte. I 1955 foreslog den tysk-amerikanske fysiker Friedwardt Winterberg et eksperiment, hvor man skulle placere meget nøjagtige atomure på satellitter, for at se om de ville gå hurtigere end urene på Jorden. Eksperimentet var selvfølgelig meget dyrt, og det blev aldrig foretaget.

GPS sporing

Hvad er en GPS sporing?

De fleste kender nok til mest GPS som et navigationssystem til at finde vej, når man er ude at køre. Mange har en lille GPS-modtager suget på forruden af bilen eller indbygget i instrumentbrættet.

Ligeledes er næsten alle moderne mobiltelefoner udstyret med GPS, så man let kan nå finde frem til en bestemt destination.

GPS kan også anvendes til at holde øje med genstande, personer, kæledyr osv. – også kaldet GPS-sporing. Her kommer en såkaldt GPS-tracker ind i billedet!

En gps-tracker er et sporingsapparat, der kan hjælpe med at spore/”tracke” genstande og levende væsener med henblik på sikkerhedsovervågning samt iagttagelse af bevægelsesmønstre.

Billeder leveret ved Fotograf Kolding

Gps historien

Global Positioning System (GPS) er et sattelit-baseret system ejet og styret af det amerikanske forsvar, der kan benyttes til at positionsbestemme hvor man befinder sig overalt på kloden. Systemet virker ved at 24 satellitter bevæger sig omkring Jorden i 6 bestemte baner, dvs. fire i hver bane. Det medfører at der altid er tolv satelliter synlige uanset hvor på Jorden man befinder sig. I praksis kan man typisk kun bruge de satelliter der er over 15° over horisonten.

NAVSTAR

Systemet blev oprindeligt udviklet af det amerikanske forsvarsministerium til militært brug under navnet NAVSTAR, men pga. nedskydningen af et sydkoreansk passagerfly i 1983 blev det besluttet at det skulle kunne anvendes både i kommercielt og privat øjemed. Den 8. december 1993 blev GPS SPS (Standard Positioning Service) gjort offentlig, med en forvrængning (scrambling) der forringede nøjagtigheden til 100 m.

Militæret brugte GPS

Militæret brugte GPS PPS (Precision Positioning Service) uden forvrængning. Amerikanerne driver stadig systemet og kan i krigssituationer gøre systemet mindre nøjagtigt eller helt utilgængeligt for alle andre end det amerikanske militær. Den 1. maj 2000 blev forvrængningen SA (Selective Availability) på foranledning af præsident Clinton slukket permanent, så nøjagtigheden for civile blev væsentlig forbedret.

På baggrund af større uafhængighed er EU i gang med at skabe sit eget navigationssystem, Galileo. Rusland har i forvejen arvet et lignede system kaldet GLONASS fra Sovjetunionen.

Sputnik

GPS has its origins in the Sputnik era when scientists were able to track the satellite with shifts in its radio signal known as the “Doppler Effect.” The United States Navy conducted satellite navigation experiments in the mid 1960’s to track US submarines carrying nuclear missiles. With six satellites orbiting the poles, submarines were able to observe the satellite changes in Doppler and pinpoint the submarine’s location within a matter of minutes.

  • bedste gps
  • gps tilbud
  • gps wiki
  • gps garmin
  • gps til bil
  • gps elgiganten
  • gps tomtom
  • gps thansen